Regeneracja rozdzielaczy hydraulicznych

Rozdzielacze hydrauliczne są kluczowym elementem każdego systemu hydraulicznego. Umożliwiają rozprowadzenie ciśnienia ze źródła do wielu punktów roboczych. Rozdzielacz jest używany jako zawór reagujący na obciążenie i może być jedno- lub dwustronnego działania.

Rozdzielacze hydrauliczne są powszechnie stosowane w takich aplikacjach, jak siłowniki obrabiarek, pneumatyczne systemy dozujące oraz silniki sprężarek powietrza o napędzie pneumatycznym.

Gdy rozdzielacze hydrauliczne są narażone na działanie trudnych warunków środowiskowych, wymagają okresowej konserwacji i naprawy. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy płyn hydrauliczny został zanieczyszczony brudem lub innymi nieczystościami, które mogły dostać się przez nieszczelności lub zużyte uszczelki w obudowie rozdzielacza.

4
3

Na czym polega proces regeneracji rozdzielaczy hydraulicznych? Serwis hydrauliki siłowej

Rozdzielacze mogą być regenerowane, aby zapewnić ich prawidłowe działanie po latach użytkowania. Proces ten polega na demontażu rozdzielacza i dokładnym wyczyszczeniu go za pomocą rozpuszczalników i detergentów, a następnie zastąpieniu zużytych lub uszkodzonych elementów nowymi. Regeneracja może przedłużyć żywotność starego rozdzielacza nawet o 30% w porównaniu z zakupem nowego.

Regeneracja to proces czyszczenia i przywracania funkcjonalności rozdzielaczy hydraulicznych. Regeneracja jest zwykle wymagana po długich okresach nieużywania lub gdy rozdzielacze zostały narażone na działanie zanieczyszczeń, takich jak olej, smar i brud.

Podczas regeneracji wewnętrzne elementy rozdzielacza są czyszczone i w razie potrzeby wymieniane. Po regeneracji rozdzielacz dokładnie testujemy, aby upewnić się, że działa prawidłowo, zanim zostanie ponownie oddany do użytku.

Regeneracja rozdzielaczy hydraulicznych – jakie niesie ze sobą korzyści?

Korzyści z regeneracji rozdzielaczy hydraulicznych jest wiele:

oszczędność pieniędzy

regeneracja rozdzielaczy to świetny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy na układzie hydraulicznym. Koszt regeneracji jest znacznie niższy niż zakup nowego rozdzielacza. Jest to szczególnie istotne w przypadku posiadania starego, zużytego rozdzielacza, który nie spełnia już dobrze swojej funkcji;

wysokie standardy jakości

regenerowane rozdzielacze hydrauliczne spełniają te same standardy jakości, co nowe, oraz są testowane i sprawdzane;

możliwości dostosowania do potrzeb

kolejną zaletą regenerowanych rozdzielaczy hydraulicznych jest to, że można je przebudować i zmodyfikować w celu dostosowania do konkretnego zastosowania i potrzeb. Jeśli potrzebujesz rozdzielacza dostosowanego do konkretnego zadania lub projektu, możesz to zrobić, zamawiając rozdzielacz u nas;

mniejszy wpływ na środowisko

nowe rozdzielacze hydrauliczne wymagają wydobycia surowców, produkcji, transportu i montażu. Wszystkie te procesy powodują emisję gazów cieplarnianych i wytwarzanie odpadów. Regeneracja nie ma żadnego wpływu na środowisko naturalne.

Najczęstsze przyczyny awarii rozdzielaczy hydraulicznych – naprawa rozdzielaczy hydraulicznych

Istnieje wiele powodów, dla których rozdzielacze ulegają awarii. Niektóre z najczęstszych to:

uszkodzenia spowodowane cząsteczkami znajdującymi się w płynie, takimi jak brud i cząsteczki rdzy. Mogą one uszkodzić gniazda zaworów w rozdzielaczu i spowodować nieszczelności, przez które może przedostawać się płyn;

stosowanie cieczy hydraulicznych o niskiej jakości. Dzieje się tak dlatego, że niektóre płyny zawierają dodatki, które wchodzą w reakcję ze stopami aluminium lub magnezu, powodując z upływem czasu ich porowatość. W rezultacie tracą one zdolność do prawidłowego uszczelniania, co powoduje nieszczelności i inne problemy z układem;

niewłaściwa instalacja nowego rozdzielacza w istniejącym systemie. Zdarza się to często, gdy ludzie próbują naprawiać sprzęt na własną rękę i nie wiedzą, z jaką siłą dokręcają śruby lub nakrętki do złączek lub węży. W rezultacie części ulegają uszkodzeniu albo w wyniku przyłożenia nadmiernej siły, albo w wyniku wygięcia ich względem siebie, co powoduje, że są podatne na przeciekanie w późniejszym czasie;

zużycie i eksploatacja. Rozdzielacze hydrauliczne są narażone na duże obciążenia podczas użytkowania. Jeśli używasz ich regularnie, będą wymagały regularnego serwisowania. Im częściej są one używane, tym bardziej są podatne na zużycie.